top of page

Dạy con nói ra mong muốn của mình

Gần đây, Sung có giai đoạn bố mẹ hỏi không trả lời, im im đợi bố mẹ đoán ý, đúng thì gật đầu, không thì dỗi dỗi.😂 Mình nhận ra là con...

bottom of page